Vitale Teelt

Op naar een uitvoeringsprogramma vitale bollenteelt in 2030

Het project Vitale Teelt heeft als doel om via een meerjarig onderzoeks- en uitvoeringsprogramma te komen tot een vergaande verduurzaming van de teelt van bloembollen en bolbloemen. De ambitie is: de bollen en bloemen zijn van topkwaliteit, vrij van ziekten, op een rendabele manier geteeld in harmonie met de omgeving, emissieloos, klimaatneutraal en met een verantwoorde omgang met de natuurlijke hulpbronnen water, energie, bodem en biodiversiteit.

Binnen het programma wordt onderzoek geïnitieerd, gebundeld, versterkt en in de praktijk gebracht.

Er is in de sector ook een gevoel van urgentie: “of we het leuk vinden of niet, landeneisen, wetgeving en consumentenvoorkeuren veranderen. Als we nu niet starten hebben we over tien jaar geen licence2produce en geen licence2deliver” 

Rian van Dam, programmadirecteur GreenPort Noord-Holland Noord 


De ambitie wordt vertaald in een programma, zowel voor Noord-Holland Noord als voor de gehele bollensector in Nederland. Het programma moet leiden tot diverse projecten, activiteiten, onderzoeken die leiden tot een vitale bollenteelt in 2030.  Door krachten te bundelen wordt er verdere draagvlak verweven in de sector. 

Meer informatie over het programma Vitale Teelt kunt u hier vinden: www.vitaleteelt.nl

Partijen

GreenPort Duin- en Bollenstreek
KAVB
Wageningen Universiteit; PPO Bleiswijk
Proeftuin Zwaagdijk

GreenPort NHN en de Provincie NH werken intensief samen in de uitwerking van het uitvoeringsprogramma vitale bollenteelt . 

Onderdeel van: