Interventie gezonde voeding in gesloten settings

Succesvolle interventies ontwikkelen en implementeren

In deze Publiek Private Samenwerking (PPS), medegefinancierd door het TKI-TU (Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen), onderzocht Louis Bolk samen met Wageningen Economic Research, GreenPort NHN en 19 andere partners manieren om de consumptie van groente en fruit binnen gesloten settings duurzaam te verhogen en daarmee gezondheid te verbeteren. Gesloten settings worden gekenmerkt door een centrale inkoop van producten en dus een centraal geredigeerd aanbod van voedsel voor bewoners, cliënten en/of medewerkers. Door het onderzoek uit te voeren in verschillende typen gesloten settings zoals ouderenzorg, woningen voor verstandelijk beperkte kinderen, niertransplantatiepatiënten en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) we weten nu beter hoe we in en met organisaties succesvolle interventies kunnen ontwikkelen en implementeren. We hebben op vier zorglocaties onderzoek gedaan.

Doelen behaald

Samen met de partners hebben we binnen verschillende zorgsettings, door onderling ervaringen, tips en enthousiasme te delen, gezonde voeding op de kaart gezet en interventies uitgevoerd om groente- en fruitconsumptie bij de cliënten/patiënten te verhogen.

Leaflet

 

Meer weten?

Kijk op de website van Louis Bolk meer groente en fruit in de zorg.

Achtergrondinformatie

Dit project ontving financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving. In 2016 is het project 'KV-1509-063 Groente en fruit in gesloten settings' officieel van start gegaan en heeft gelopen tot maart 2019. Het project was een publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS), waarin het Louis Bolk Instituut met verschillende partners heeft gewerkt om succesvolle interventies in te zetten om de groente- en fruitconsumptie van de cliënten/patiënten binnen diverse zorgsettings te verhogen. Aan het project deden onder andere 's Heeren Loo, ZuidOostZorg, UMCG Nefrologie, GGZ-NHN, AZ Jeugd, Atlantis Handelshuis en Care Culinair mee. Kartrekker van het project was GreenPort NHN. Wageningen Economic Research (WEcR) en het Louis Bolk Instituut verzorgden het onderzoek rondom de opzet en effectiviteit van de interventies. In 2019 wordt er gestart met een vervolg PPS 'Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca.'

3 Reacties

11
sep
M.Nieuweboer

Kijk ook eens naar de nadelige gevolgen voor de bodem van de verplichte manier van mestinjectie in ons land om de vermeende schade van ammoniak terug te dringen. Voor meer info kijk op www.v-focus.nl . vr .gr. M.N.

2
okt
eva van der Plas

Beste Erna, Wat een mooi project. Ik zie dat dit een besloten sessie is. Is er mogelijkheid dat wij hierbij mogen aansluiten?

6
okt
Tanja Dobbe

Goedemiddag, Zeer interessant, dit project. In NH is woonzorggroep Samen met 20 lokaties groot. Weet je toevallig of zij ook meedoen en zou het anders een goed idee zijn ze er ook voor uit te nodigen? Ik ben er zelf niet werkzaam, maar ken verschillende mensen die in een woongroep van Samen leve n, vandaar dat ik het me afvroef. m.vr.gr., Tanja Dobbe

Plaats een reactie