BIO-NH

Het doel van de vereniging BIO-NH is het behartigen van de belangen van biologische bedrijven, onderlinge kennis uitwisseling, krachten bundeling en delen van nieuwe ontwikkelingen in de biologische sector.

Het bestuur bestaat uit Jim Blom (voorzitter), Jan Knook (secretaris), Theo Vlaar (penningmeester), Karlijn Kraan (bestuurslid) en Piet Katee (bestuurslid).

Voor de uitvoeringsagenda zijn een aantal speerpunten naar voren gekomen die de komende jaren worden uitgevoerd. BIO-NH gaat zich in de startfase richten op drie speerpunten;

  • Het vergroten van de bekendheid over de biologische landbouw; de wens is om de biologische sector (meer) te promoten via social media.
  • Het versterken van de regionale afzet van biologische producten waarbij het gehele aanbod aan biologische producten in Noord-Holland in kaart wordt gebracht.
  • Het verdiepen van de bodemkennis, de basis voor een goed biologisch gewas; het in kaart brengen van de verschillen in kwaliteit van compost.


Provincie Noord-Holland en GreenPort Noord-Holland Noord hebben een opdracht uitgezet als vervolg op het project BioValley met de vraag of biologische ondernemers zichzelf kunnen en willen verenigen om de groeiende vraag naar biologische producten te ondersteunen. Het Clusius college is met deze onderzoeksvraag aan de slag gegaan.

Doordat biologische ondernemers zich hebben verenigd in BIO-NH, hebben zij meer slagkracht om aan te haken bij bestaande projecten, initiatieven en activiteiten.

Plaats een reactie